Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, producten en diensten die worden aangeboden door de Vlaamse Media Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacybeleid grondig door te nemen.
Persoonsgegevens verstrekt bij registratie
U kan onze sites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma’s en diensten, bepaalde programma’s beluisteren of bekijken,… zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.
Om van bepaalde diensten van de Vlaamse Media Maatschappij te kunnen genieten (zoals bv. deelname aan een wedstrijd of bestelling van toegangstickets), zal u gevraagd worden om u te registreren en om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). De persoonsgegevens die u dan verstrekt worden door de Vlaamse Media Maatschappij in haar databanken bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van VMMa of bepaalde personen of entiteiten waarmee VMMa een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Door u te registreren, geeft u de Vlaamse Media Maatschappij de toestemming om overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.
Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar de Vlaamse Media Maatschappij gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.
Cookies
De Vlaamse Media Maatschappij gebruikt cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u één van onze websites bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan.
De automatische installatie van cookies kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. Voor meer informatie over de functies van uw browser verwijzen wij naar de instructies op het hulpscherm van uw browser. De Vlaamse Media Maatschappij wijst u er wel op dat het weigeren van cookies de werking van bepaalde diensten of bepaalde sites kan aantasten.
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
De Vlaamse Media Maatschappij kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Gebruik van de gegevens
De gegevens die we verzamelen worden gebruikt voor klantenbeheer, geautomatiseerde gebruikersprofilering en marktonderzoek.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om er voor te zorgen dat de Vlaamse Media Maatschappij en haar commerciële partners u kunnen contacteren over producten en diensten die voor u interessant zijn.
Uw rechten
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw geregistreerde gegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw vraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot privacy@vmma.be.
Wijzigingen
De Vlaamse Media Maatschappij kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk wijzigen. Wanneer VMMa wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.
Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid of over de manier waarop de Vlaamse Media Maatschappij met uw gegevens omgaat, kan u met ons contact opnemen via privacy@vmma.be.